top of page

extreme salad man

Regi og produsert av Siri Linn Brandsøy og Suneeta Rani Gill

(Post-produksjon)

Stephen Barstow, forfattar og livslang vegetarianar, har budd rett utanfor Trondheim i Norge i nesten 40 år. Av naudsyn begynte han å eksperimentere med dyrking av eigen mat under utfordrande forhold, nær polarsirkelen. I dag inneheld hagen hans over 2000 spiselige fleirårige planter, og han inviterer oss inn i den magiske verda rett utanfor døra hans.

SaladManStill04_edited.jpg
bottom of page